OceanExpert ID : 16452

Rederscentrale

(Shipowners Central)

Address

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende
Belgium


Type

Private commercial


Email

Please login to view email.


Telephone

+32 59 32 35 03


Fax

+32 59 32 28 40

Website

http://www.rederscentrale.be


Activities

Producentenorganisatie en beroepsvereniging der Reders ter Zeevisserij

De Rederscentrale neemt een actieve rol op binnen de Vlaamse visserijsector en neemt - samen met de verschillende partners binnen de sector - haar verantwoordelijkheden op. Als overkoepelende organisatie verdedigt deze de belangen van haar leden; zowel het groot als klein vlootsegment én onafhankelijk van welke vissershaven deze afkomstig zijn.

De Rederscentrale wil in beide richtingen als tussenschot dienen tussen sector en beleid. Ideeën, vragen, opmerkingen vanuit de sector krijgen via de verschillende mandaten die de Rederscentrale opneemt, hun stem tot bij het beleid. 

Maar ook via een duidelijke communicatie naar haar leden toe, wil de Rederscentrale de Vlaamse reders ondersteunen. 

In de maandelijkse publicatie van het informatieblad verstrekt de Rederscentrale informatie aan haar leden met betrekking tot quota, wetgeving, marktsituatie, ontwikkelingen binnen de sector, administratieve steun, enz...

Associated Experts
Displaying 1 – 1 results of 1.
Show Records

Emiel BROUCKAERT
Managing Director


Created: 2014-07-04 by Emiel Brouckaert | Last Updated: 2019-07-23 by Arno Lambert