OceanExpert ID : 10895

Universitat Autonoma de Barcelona, Facultat de Ciències
UAB

Address

Edifici C
Campus de la UAB
(Cerdanyola del Vallès)

08193 Bellaterra Catalonia
Spain


Type

Academic


Email

Please login to view email.


Telephone

34935811467


Fax

34935812003

Website

http://www.uab.cat/ciencies


EDMO code

335


Activities

La Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma és pionera en el nostre país en la implementació de diversos estudis relacionats amb els diferents camps de les Ciències i les seves aplicacions. Les titulacions que en aquests moments constitueixen l'oferta docent de la nostra Facultat cobreixen amb escreix tot l'espectre de les àrees que constitueixen aquest relevant camp científic i permeten obtenir als estudiants que les cursen una sòlida i moderna formació tant en el camp de la recerca com en el de la indústria i la sanitat.

Created: 2007-07-05 by Ibrahima Cisse | Last Updated: 2013-07-04 by OceanExpert Manager